(Inspannings)Astma

Een normale ademhaling van iemand in rust kenmerkt zich door een regelmatige, stille ademhaling, met gebruik van het middenrif en in- en uitademd door de neus. Maar dat is niet wat we ervaren bij astma. Astmapatiënten ademen veel door de mond, zuchten of snuiven regelmatig, ademen hoorbaar en zichtbaar bovenin de borst. Als de astma verergert, dan nemen de ademfrequentie, het piepen en de kortademigheid verder toe.

De ademhaling bij astma

Bij astma zijn de luchtwegen gevoeliger voor vernauwing, wat het gevolg is van een combinatie van drie factoren: 1) vernauwing van glad spierenweefsel (rondom luchtwegen), 2) het optreden van een ontstekingsreactie in de slijmvliezen, en 3) de toegenomen afscheiding van slijm door de slijmvliezen. Vernauwde luchtwegen veroorzaken een gevoel van benauwdheid en om dit te compenseren gaat een astmapatiënt zwaarder ademen – dus sneller en met grotere teugen lucht – en vaak ook door de mond.

Uit onderzoek is bekend dat mensen met astma meer lucht ademen dan mensen zonder astma. Terwijl een gezonde volwassene in rust tussen de 4 en 9 liter lucht per minuut ademt, zien we bij mensen met astma een ademvolume van tussen de 10 en 15 liter per minuut.

Buteyko bij astmaAdemen met hoge ademfrequentie en -volume lost de benauwheid van astmapatiënten echter niet op. ‘Overademen’ brengt met zich mee dat er extra veel kooldioxide wordt uitgeademd. Een van de nadelen hiervan is dat het glad spierweelsel niet goed meer kan ontspannen. De vernauwing van de luchtwegen blijft dus intact. Om dit effect teniet te doen wordt ook wel een luchtwegverwijder (kortwerkend of langwerkend) als medicijn voorgeschreven.

Overademen heeft nog een nadeel. De longen hebben een oppervlakte van 80-100 m2 en staan continu in contact met de buitenlucht. Door overademen raken de luchtwegen veel warmte en vocht kwijt, wat resulteert in hoesten, piepende ademhaling en kortademigheid.

Effect van Buteyko op astma

De Buteyko-methode biedt diverse ademhalingsoefeningen om weer op permanente basis door de neus te ademen en het ademvolume terug te brengen tot normale, gezonde proporties. Het ‘lichter’ ademen betekent dat kooldioxide in de longen en het bloed stijgt, wat het ziekteproces van astma omkeert. Overschakelen naar een lichtere ademhaling door de neus zorgt onder meer voor behoud van warmte en vocht in de luchtwegen, wat herstel van het slijmvlies ondersteunt.

Volwassen en kinderen van zes jaar kunnen de oefeningen doen, ongeacht de ernst van de astma. Een van de eerste oefeningen die men leert is de ‘Neus-opener’, als basis om een permanente overstap te maken naar neusademhaling. Ook het zuchten pakken we met simpele oefeningen aan, aangezien zelfs een regelmatige zucht het chronisch overademen in stand kan houden. Voor het opvangen een beginnende astma-aanval is er weer een andere oefening, zodat gaandeweg de luchtwegverwijder steeds minder of niet meer nodig is. Aanpassing van medicatie gebeurt uiteraard in overleg met de behandelend arts.

De ervaring – en verschillende wetenschappelijke studies – leert, dat het toepassen van Buteyko-methode kan leiden tot:

  • –  verbetering van eigen controle op de astmasymptomen
  • –  aanzienlijke vermindering van astmasymptomen
  • –  verbetering van de kwaliteit van leven
  • –  tot 90% reductie van benodigde luchtwegverwijder
  • –  tot bijna de helft minder behoefte aan ontstekingsremmer

 

Buteyko leren

De Buteyko-methode kun je leren tijdens een individuele cursus en in een groepscursus. De individuele cursus is zowel face-to-face als online te volgen, of een combinatie daarvan. In de praktijk in Hoofddorp gaan individuele bijeenkomsten door met inachtneming van alle Coronamaatregelen. De groepscursus wordt voorlopig alleen online gegeven. Kijk in de agenda wanneer de volgende cursus gepland staat.

Voor kinderen en jongeren tot ongeveer 14 jaar is er een aangepast programma. We kijken per kind wat passend is. Jongeren tussen 16 en 18 jaar kunnen meedoen aan de groepscursus.

Hoe is je ademhaling nu? Test jezelf

Buteyko heeft een eenvoudige test ontwikkeld om te zien hoeveel lucht je gewend bent te ademen. Het heet de Controlepauze. Hoe je die doet, vind je hier uitgelegd. Bij kinderen tot 13 á 14 jaar gebruiken we overigens een andere meetmethode; we tellen hun ‘stappen’. Neem daarvoor even contact op.

Last van (inspannings)astma?

Neem dan gerust contact op om je situatie te bespreken. Het advies is gratis en vrijblijvend.

Vraag vrijblijvend advies