COPD

Chronische obstructieve longziekte (COPD) is een verzamelterm voor een aantal aandoeningen waaronder chronische bronchitis en longemfyseem. Bij COPD is de ademhaling ontregeld en verschilt deze sterk van wat we een gezond adempatroon noemen: een regelmatige ademhaling door de neus, met gebruik van het middenrif. De Buteyko-methode kan mensen helpen weer makkelijker te ademen en meer energie te hebben.

De ademhaling bij COPD

Bij bronchitis zijn de bronchiën ontstoken. De ontstoken wand van de bronchiën zwelt op en er wordt meer slijm gemaakt. Dit maakt het ademhalen moeilijker en veroorzaakt hoesten. Acute bronchitis ontstaat vaak na een verkoudheid of griep als een virus in de bronchiën een ontsteking veroorzaakt. Genezing is dan meestal een kwestie van uitzieken. Bij chronische bronchitis is de ontsteking blijvend geworden. Het slijmvlies in de bronchiën wordt dikker waardoor de lucht er moeilijker doorheen stroomt. Ook produceert het meer slijm waardoor je moet hoesten. De trilhaartjes die het slijm afvoeren raken vaak beschadigd, wat het ophoesten van slijm moeilijker maakt.

Bij longemfyseem zijn de longblaasjes beschadigd, wat de ‘gaswisseling’ –  de uitwisseling van kooldioxine en zuurstof – verslechtert en de zuurstofopname in de longen doet afnemen. Normaal is de hemoglobine in de rode bloedcellen volledig verzadigd met zuurstof als het bloed de longen verlaat. Bij gezonde longen en een rustige ademhaling meet de saturatiemeter op de vinger zo rond de 97%. Bij longemfyseem kan die onder de 90% zakken, zeker bij inspanning. Dit maakt snel moe. Longemfyseem geeft vaak een benauwd gevoel. Uitademen gaat moeilijk en de ademhaling is vaak sneller. Een piepende ademhaling en veel hoesten zijn bekende symptomen.

Wanneer Buteyko helpt bij COPD

COPD brengt onomkeerbare schade aan de lagere luchtwegen en longblaasjes met zich mee. Tegelijkertijd is er bij de meeste mensen met de aandoening (ca. 60% tot 70%) sprake van een vernauwing van de luchtwegen die in zekere mate omkeerbaar is. Het moeilijkere ademhalen komt dan niet door beschadiging van het longweefsel, maar door omkeerbare factoren waaronder een combinatie van ontsteking, verhoogde slijmproductie of een samentrekking van glad spierweefsel in de luchtwegen. Vaak wordt hiervoor medicatie voorgeschreven.

Buteyko bij COPDDe Buteyko-methode werkt voor mensen waarbij de obstructie van de luchtwegen voor een deel omkeerbaar is. De mate van ‘omkeerbaarheid’ is vast te stellen door te kijken of de astma- of COPD-medicatie helpt om makkelijker te kunnen ademen. Wie een aanzienlijke verlichting ervaart door het nemen van een luchtwegverwijder of onderhoudsmedicatie, zal zeer waarschijnlijk ook profijt hebben van de Buteyko-methode. Aan de andere kant, als medicatie weinig verlichting van de ademhalingsproblemen geeft, dan is de kans dat de Buteyko-methode zal helpen ook aanzienlijk minder.

 

Effect van Buteyko op COPD

De Buteyko-methode omvat in de basis het switchen van ademen door de mond naar ademen door de neus, op een permanente basis. Dit heeft verschillende voordelen. Neusademhaling triggert het gebruik van het middenrif, waardoor er meer lucht in de onderste  – en tevens meer doorbloede – delen van de longen terecht komt wat de zuurstofopname verbetert. Ook verspreidt het bloed zich beter over de gehele longen, wat onder andere het risico op een longinfectie verlaagt. Neusademhaling zorgt ook voor een betere beschikbaarheid van het gas stikstofmonoxide (NO) dat vrijkomt uit de neusholte. NO verwijdt de bloedvaten en luchtwegen in de longen en zorgt voor sterilisatie van de ingeademde lucht.

De Buteyko-methode bestaat daarnaast uit speciale ademhalingsoefeningen waarmee geleidelijk aan het reguliere ademvolume vermindert naar een normaal niveau. Mensen met COPD ademen continu een groter volume aan lucht dan goed is. Het trainingsprogramma heeft tot doel om dit chronisch overademen om te keren tot een normale, lichtere ademhaling. Naarmate het ademvolume daalt, verminderen de ademhalingsproblemen: het gevoel van kortademigheid en symptomen als hoesten, piepende ademhaling en beklemming op de borst nemen af.

De Buteyko-methode helpt om rustiger en langzamer te ademen. De zuurstofopname in de longen neemt toe. Een langzamere ademhaling helpt bovendien de bloedcirculatie te verbeteren. Ook raakt het lichaam in zijn geheel meer ontspannen, omdat deze manier van ademen het parasympatisch zenuwstelsel activeert met een positief effect op de algehele gezondheid.

Buteyko leren

De Buteyko-methode kun je leren tijdens een individuele cursus en in een groepscursus. De individuele cursus is zowel face-to-face als online te volgen, of een combinatie daarvan. In de praktijk in Hoofddorp gaan individuele bijeenkomsten door met inachtneming van alle Coronamaatregelen. De groepscursus wordt voorlopig alleen online gegeven. Kijk in de agenda wanneer de volgende cursus gepland staat.

Hoe is je ademhaling nu? Test jezelf

Buteyko heeft een eenvoudige test ontwikkeld om te zien hoeveel lucht je gewend bent te ademen. Het heet de Controlepauze. Hoe je die doet, vind je hier uitgelegd.

Last van COPD?

Neem dan gerust contact op om je situatie te bespreken. Het advies is gratis en vrijblijvend.

Vraag vrijblijvend advies