Monica (46 jaar)

Ik heb in april 2019 de cursus bij Lisa gevolgd omdat ik last had van chronische hyperventilatie. Dit veroorzaakte benauwdheid en verkramping in de borstkas. Door de speciale ademhalingsoefeningen verminderde de klachten aanzienlijk. Ik heb veel baat bij deze oefeningen en het heeft mij zeker geholpen om van de chronische hyperventilatie af te komen.

v Monica (46 jaar)

8 juli 2019