Snurken en slaapapneu

Iedereen heeft een gezonde slaap nodig om goed te kunnen functioneren. Snurken kan daarbij een probleem worden, en niet alleen voor de partner. Slaapapneu brengt nog meer klachten en gezondheidsrisico’s met zich mee. Reden om daar effectief wat aan te doen. Veel mensen met slaapapneu – naar schatting 80% – weten alleen niet dat ze eraan lijden en lopen rond met niet-begrepen klachten.

Er is een glijdende schaal van licht snurken tot zware slaapapneu: wat zijn de verschillen, de gevolgen en de risico’s voor gezondheid en welbevinden?

1e fase: snurken

Snurken ontstaat bij een vernauwing in de keel of neusholte. Als hier tijdens het inademen veel lucht doorheen moet, ontstaat er onderdruk in de keel. Het gehemelte, de tong en de wanden van de keelholte worden naar elkaar toe gezogen, wat zorgt voor trillingen en het bijkomende snurkgeluid. In lichte mate is het snurken meer een sociaal probleem: je slaapt zelf wel door, maar de partner ligt er wakker van.

 

2e fase: Upper airway resistance syndrome (UARS)

Hier is de vernauwing in de bovenste luchtwegen groter en het ademhalen nog lastiger. Dit gaat samen met licht ontwaken waar je zelf meestal niets van merkt. Maar de slaap wordt onderbroken en hart en longen moeten harder werken om lucht binnen te krijgen. Overdag ben je al vermoeider, slaperiger en minder geconcentreerd.

 

3e fase: slaapapneu

Bij Obstructieve Slaapapneu (de meest voorkomende vorm) wordt de bovenste luchtweg afgesloten waardoor er ademstilstand ontstaat. Er is sprake van een stoornis als dit ‘s nachts gemiddeld meer dan vijf keer per uur en dit minimaal tien seconden gebeurt. Na elke apneu reageert het lichaam met een ‘word wakker’ – reflex. Vaak ontwaak je licht zonder het te beseffen. Andere keren schrik je wakker met het gevoel dat je stikt. De slaap wordt ernstig onderbroken, waardoor je overdag veel slechter functioneert dan je anders zou doen.

Bij licht tot zwaar snurken (1e en 2e fase)

Bj licht snurken hebben vooral partners er last van. Zij (M/V) slapen door de geluidsoverlast vaak slechter en kunnen tot wel anderhalf uur slaap mislopen. Onderlinge irritaties kunnen zelfs uitmonden in relatieproblemen. Mensen die snurken slapen zelf ook minder diep en worden vaker moe wakker dan niet-snurkers. Snurken geeft een droge mond of pijnlijke keel bij het ontwaken. Naarmate de luchtstroom in de luchtwegen meer belemmerd is, kost de ademhaling meer inspanning. Op langere duur kan dit tot klachten leiden als oververmoeidheid en verminderde weerstand. Zwaar snurken verhoogt bovendien de kans op beschadigingen in de halsslagader als gevolg van de trillingen van het weefsel in de keel.

 

Bij slaapapneu (3e fase)

De gevolgen van slaapapneu zijn ernstiger en geven naast bovengenoemde klachten aanzienlijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s. De eerste is ernstige slaperigheid. Onze slaap bestaat voor 15 á 20% uit zeer diepe slaap, waarbij de hersenen erg langzaam werken en daardoor kunnen herstellen. Een ander deel van 15 á 20% van de slaaptijd bestaat uit de ‘droomslaap’. Hier werken de hersenen juist snel en verwerken we de ervaringen van de dag. Door de apneuperioden krijg je onvoldoende diepe slaap en te weinig droomslaap, en wordt de continuïteit van de slaap verstoord. Slaperigheid, concentratiestoornissen en geheugenverlies zijn dermate problematisch dat ze risico’s geven op ongelukken in het verkeer, thuis en op het werk. Ook kun je prikkelbaarder, angstiger of somberder worden. Daarnaast is er verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De ademstilstanden veroorzaken zuurstoftekort in hart, hersenen en andere organen. Dit kan leiden tot nachtelijke hartritmestoornissen, hartzwakte, hoge bloeddruk en zelfs tot een hartinfarct of een beroerte (CVA), vooral bij mensen met aderverkalking. Alle reden dus om een arts te consulteren en slaapapneu niet onbehandeld te laten.

Buteyko’s visie op snurken en apneu

Uitgangspunt van de Buteyko-methode is dat koolzuurgas (CO2) niet slechts een ‘afvalproduct’ is, maar juist essentieel voor het functioneren van alle lichaamscellen. Het lichaam zal bij een verlaagde hoeveelheid koolzuurgas zo nodig drastische maatregelen nemen. En daartoe behoren ook de verminderde ademhaling en ademstilstanden tijdens de slaap.

Slaapapneu buteyko-cursus.nlButeyko’s stelling was dat snurken en apneus ontstaan door chronische hyperventilatie. De ademreductie of ademstilstand heeft namelijk een functie: het verlies van koolzuurgas tegengaan.

De problemen ‘s nachts ontstaan overdag. Een chronisch diepe ademhaling verlaagt de concentratie koolzuurgas. Tijdens het slapen blijft de ademhaling zwaar. Dit loopt op tot een uur of vier in de ochtend, waar de ademhaling bij bijna iedereen het zwaarst is. Bij slaapapneu reageert het lichaam op het aanhoudende verlies van koolzuurgas met periodes van ademstilstand.

Tijdens een apneu stijgt de hoeveelheid koolzuurgas snel. Tot het niveau waarop het ademhalingscentrum in de hersenen de aandrang creëert om weer te ademen. De ademhaling komt op gang. Maar als je even later weer diep ademt, begint het allemaal weer van voren af aan. Het aantal apneus kan zo wel oplopen tot meer dan 30 per uur.

Buteyko bij snurken en slaapapneu

Deze functie van slaapapneu vertelt ook wat er nodig is: de chronische hyperventilatie terugdringen. Als de ademhaling herstelt, krijgt het snurken geen kans en verliezen ademstilstanden hun nut.

De Buteyko-methode bestaat in de kern uit het doen van ademhalingsoefeningen, waardoor je ademhaling herstelt. Stap voor stap zul je rustiger gaan ademen, zowel overdag als ‘s nachts. Tijdens de cursus kijken ook naar wat de ademhaling dieper of minder diep kan maken. We hebben het dan over voeding, slapen, praten, bewegen en sport. Naarmate je vooruitgang boekt, zal je slaap verbeteren. Je klachten verminderen en kunnen mogelijk zelfs verdwijnen.

Buteyko werkt complementair

De Buteyko-methode is geen medische behandeling, maar werkt complementair. Aanpassing van medicatie doe je altijd in overleg met je behandelend arts.

Last van snurken of slaapapneu?

Wil je op een natuurlijke manier je klachten verminderen? Neem dan gerust contact op om je situatie voor te leggen. Het advies is gratis en vrijblijvend. … Of als je je besluit al hebt genomen, meld je dan met onderstaande knop direct aan.

Ja, ik wil graag de Buteyko-methode leren